Gaan jullie verhuizen?

<span style="color: #000000; font-family: Helvetica;">Nee wij gaan niet verhuizen. Het pand waar wij zitten staat te koop, maar dat heeft geen invloed op onze praktijk. Wij verwelkomen u graag op de Koning Albertlaan 8 zoals u van ons gewend bent. </span>...
Read More

Moet ik mij laten opvolgen bij mijn huisarts?

In het kader van medische veiligheid, vragen wij u om u regelmatig te laten onderzoeken door de huisarts. Dit omdat eetstoornissen vaak medische risico’s met zich meebrengen, die kunnen zorgen voor lichamelijke klachten. ...
Read More

Hebben jullie contact met mijn huisarts?

Wij hebben contact met uw huisarts wanneer u daar, tijdens de intake, schriftelijke toestemming voor geeft. Wij houden de huisarts na de intake en na afsluiten van de behandeling (schriftelijk) op de hoogte. In bijzondere gevallen kan er tussentijds overlegd worden, maar ook weer enkel nadat u daar toestemming voor geeft. ...
Read More

Hoe moet ik me afmelden voor mijn afspraak?

Wanneer u niet op uw afspraak kunt komen, vragen we u om u minstens 24 uur van tevoren af te melden. U kunt dit doen door telefonisch contact op te nemen. Of door een mail te sturen naar uw therapeut. We zorgen er dan samen voor dat u een nieuwe afspraak krijgt. ...
Read More

Hebben jullie beroepsgeheim?

Ja, wij hebben beroepsgeheim. Binnen de praktijk werken enkel erkende psychologen die zich volledig houden aan de deontologische code van de beroepsgroep. Alles wat er in de gesprekken naar voren komt, blijft tussen u en uw therapeut. Enkel wanneer u daar toestemming voor geeft, kan er overlegd worden met bijvoorbeeld uw huisarts. Enkel in zeer uitzonderlijke gevallen mag een psycholoog het beroepsgeheim breken. Dit kan bijvoorbeeld wanneer er sprake is van direct en ernstig gevaar voor u of voor anderen. Ook wanneer er sprake is van een misdrijf op minderjarigen of wanneer wij onder ede moeten getuigen in de rechtbank, mogen wij het beroepsgeheim breken. ...
Read More

Wanneer moet ik mij laten opnemen?

Binnen de Praktijk voor Eetstoornissen Maaseik bieden wij ambulante behandeling. Dit houdt in dat u op regelmatige basis een gesprek hebt en dat u daarna naar huis gaat. Soms is deze hulp echter niet voldoende en is het beter dat iemand wordt opgenomen. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer er sprake is van ernstige lichamelijke risico’s of bij zelfmoordplannen. Wanneer na ambulante begeleiding blijkt dat u hier niet voldoende mee geholpen bent, kan het goed zijn om een opname te overwegen. In een opname kunt u uiteraard veel intensiever werken aan uw eetprobleem. ...
Read More

Werken jullie met medicatie?

Nee, wij werken niet met medicatie. Als er medicatie moet worden ingesteld, verwijzen wij u daarvoor door naar de huisarts of een psychiater. ...
Read More

Wanneer ik in behandeling ben, hoe vaak moet ik dan naar de praktijk komen?

De frequentie van de afspraken kan verschillend zijn, afhankelijk van de aard en ernst van de klachten. Doorgaans komen de meeste mensen in het begin van hun behandeling 1 keer per week. Vervolgens 1 keer per 2 weken, om vervolgens een steeds langere periode tussen de afspraken te laten. Dit doen we om ervoor te zorgen dat u goed kunt oefenen en we verkleinen de kans op een terugval. Wanneer u dat prettig vindt, kunnen we een aantal afspraken vooruit plannen, zodat u goed weet waar u aan toe bent in uw planning....
Read More