Ja, wij hebben beroepsgeheim. Binnen de praktijk werken enkel erkende psychologen die zich volledig houden aan de deontologische code van de beroepsgroep. Alles wat er in de gesprekken naar voren komt, blijft tussen u en uw therapeut. Enkel wanneer u daar toestemming voor geeft, kan er overlegd worden met bijvoorbeeld uw huisarts.

Enkel in zeer uitzonderlijke gevallen mag een psycholoog het beroepsgeheim breken. Dit kan bijvoorbeeld wanneer er sprake is van direct en ernstig gevaar voor u of voor anderen. Ook wanneer er sprake is van een misdrijf op minderjarigen of wanneer wij onder ede moeten getuigen in de rechtbank, mogen wij het beroepsgeheim breken.