Binnen de Praktijk voor Eetstoornissen Maaseik bieden wij ambulante behandeling. Dit houdt in dat u op regelmatige basis een gesprek hebt en dat u daarna naar huis gaat. Soms is deze hulp echter niet voldoende en is het beter dat iemand wordt opgenomen. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer er sprake is van ernstige lichamelijke risico’s of bij zelfmoordplannen. Wanneer na ambulante begeleiding blijkt dat u hier niet voldoende mee geholpen bent, kan het goed zijn om een opname te overwegen. In een opname kunt u uiteraard veel intensiever werken aan uw eetprobleem.