Martine Missotten

Martine behaalde haar diploma aan de Katholieke Universiteit Leuven en is binnen de praktijk werkzaam als erkend klinisch psycholoog (Psychologencommissie en VVKP). Als psycholoog in opleiding heeft ze haar stage gedaan in het UZ Leuven, campus Gasthuisberg, op een afdeling voor eetstoornissen. Dit, en haar huidig werk als zelfstandige psycholoog, heeft ervoor gezorgd dat zowel jongeren als volwassenen bij haar terecht kunnen met uiteenlopende klachten of problematieken. In de praktijk biedt ze dan ook een behandelaanbod aan voor mensen met onder andere stemmingsproblemen, eetproblemen, angst- en dwangklachten, verlies en rouwverwerking, burn-out, laag zelfbeeld en relationele problemen.

Als hulpverlener streeft Martine naar het creëren van een warme en vertrouwelijke setting, een goede therapeutische relatie en een op maat gemaakte behandeling. Vanuit de vertrouwensrelatie wilt ze samen met u op zoek gaan naar mogelijke manieren om uw klachten te verlichten, moeilijkheden een plaats te kunnen geven of zelfs te overwinnen. Haar aanpak leunt het meeste aan bij de cognitieve gedragstherapie, verder ondersteund door acceptance and commitment therapy (ACT) en positieve psychologie.

Tel nr. Martine: 0475 68 02 91

Walae Khaitech

Walae behaalde haar master diploma psychologie aan de Universiteit Leiden (NL). Tijdens haar studie liep ze haar klinische stage bij 113 zelfmoordpreventie waarin ze online therapie gaf aan kinderen en volwassenen met suïcidale gedachten. Na het behalen van haar diploma is Walae binnen een GGZ instelling gericht op interculturele psychiatrie gaan werken als psycholoog, hier heeft ze (jong) volwassenen behandeld met o.a. depressie, angstklachten en PTSS. Ook heeft ze ruim ervaring in het behandelen van jongeren en volwassenen met eetstoornissen. 

Walae vindt het belangrijk dat u zich veilig en op uw gemak voelt om over uw klachten en problemen te praten zodat en deze beter leert te begrijpen. Als persoon is ze meelevend, ruimdenkend, betrokken en aanmoedigend. Binnen de behandelingen wordt er voornamelijk gebruik gemaakt van cognitief gedragstherapeutische technieken gericht op de hulpvraag.

Tel nr. Walae: 0478 11 47 53

Tine Joosten

Tine behaalde haar diploma als master in de klinische psychologie aan de Katholieke Universiteit Leuven en koos hierbij voor de afstudeerrichting volwassenen en ouderen. Tijdens haar opleiding liep ze stage bij het ouderenteam van centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg (CGG) DAGG Maaseik. Sinds oktober 2023 volgt Tine een bijkomende opleiding tot verlies- en rouwcoach. Momenteel werkt ze als erkend klinisch psycholoog (Psychologencommissie en VVKP) bij onze praktijk en biedt ze voor volwassenen en ouderen een behandelaanbod aan rond onder andere dementie/mantelzorg, rouw en verlies, depressie, burn-out, stress, eetproblemen, onzekerheid en laag zelfbeeld.

Tine zet zich graag in rond het thema verlies en verwerking in de brede zin van het woord. Volgens haar kan men rouwen om zeer verschillende en uiteenlopende dingen in het leven. Daarnaast gaat ze altijd uit van een onwetende houding en ziet ze u als expert over uw eigen leven en gevoelens. Ze streeft ernaar om op een veilige manier ruimte te maken voor uw zorgen en helpt u graag zoeken naar een gepaste aanpak van uw klachten afgestemd aan uw omgeving en situatie.

Tel nr. Tine: 0470 19 20 40

Onze therapeuten scholen zich continu bij om ervoor te zorgen dat u de meest optimale zorg krijgt. Zij hebben zich bijgeschoold met de evidence-based Cognitieve Gedragstherapie specifiek voor Eetstoornissen.