Tarieven

De intake bestaat uit een gesprek van 50 minuten. Eventueel worden er aantal vragenlijsten afgenomen dan wel meegegeven om thuis in te vullen (doorgaans 30 minuten). Tevens vindt er dossiervorming en verslaglegging plaats en is er een eventuele terugkoppeling naar de verwijzer en/of huisarts. Het intakegesprek kost €70,-. Vervolgens kosten de behandelsessies €65,- per 50 minuten. De betaling dient  contant aan het einde van elke sessie te worden voldaan.

Wij voorzien, mits uw goedkeuring, een brief naar uw huisarts over uw behandeling. Wenst u bijkomende brieven te ontvangen, bijvoorbeeld voor uw ziekenkas, dan vragen wij een vergoeding van 20 euro per brief.

Afspraken annuleren

Het kan altijd gebeuren dat u een gemaakte afspraak niet kunt nakomen. Wij vragen u dringend om u uiterlijk 24 uur van tevoren af te melden. Wanneer u zich te laat afmeldt, dan vragen wij een vergoeding van 30 euro. Wanneer u zich in het geheel niet afmeldt, dan wordt de volledige sessie (65 euro) in rekening gebracht.

Terugbetaling ziekenfonds

Er zijn steeds meer nieuwe ontwikkelingen waardoor (gedeeltelijke) terugbetaling vaker mogelijk is. In sommige gevallen voorziet uw ziekenfonds in een terugbetaling. Voor meer informatie hierover en de specifieke voorwaarden verwijzen wij u naar uw eigen mutualiteit. 

Schooloverleg/multidisciplinair overleg

Voor het overleg zelf rekenen we het uurtarief aan, namelijk €65/uur. Daarbovenop kunnen er eventuele verplaatsingskosten bijkomen. Binnen een straal van 10km, vanaf de praktijk, wordt er niets extra aangerekend. Boven de 10km wordt er een kilometertarief aangerekend van €0,42/km (we baseren ons hierbij op Google Maps).