Tarieven

De intake bestaat uit een gesprek van 50 minuten. Eventueel worden er aantal vragenlijsten afgenomen dan wel meegegeven om thuis in te vullen (doorgaans 30 minuten). Tevens vindt er dossiervorming en verslaglegging plaats en is er een eventuele terugkoppeling naar de verwijzer en/of huisarts. Het intakegesprek kost €55,-. Vervolgens kosten de behandelsessies €55,- per 50 minuten. De betaling dient  contant aan het einde van elke sessie te worden voldaan.

   • intakegesprek               €55,-/per gesprek
   • behandelsessie            €55,-/per gesprek

  Afspraken annuleren

  Wanneer u verhinderd bent, dient u uw afspraak meer dan 24 uur van te voren af te zeggen. Wanneer hier niet aan voldaan wordt, kunnen kosten in rekening worden gebracht. €10,- wanneer te laat wordt afgemeld, €25,- wanneer er in het geheel niet wordt afgemeld.

  Terugbetaling ziekenfonds

 • Er zijn steeds meer nieuwe ontwikkelingen waardoor (gedeeltelijke) terugbetaling vaker mogelijk is. In sommige gevallen voorziet uw ziekenfonds in een terugbetaling. Bent u lid van de CM, dan komt u in aanmerking voor een terugbetaling van maximaal 24 x €10,-. Hierover heeft u een verwijzing nodig van bijvoorbeeld uw huisarts. Bent u lid van De Liberale Mutualiteit dan wordt psychologische behandeling ook voor volwassenen gedeeltelijk terugbetaald. Dit is per jaar tot €60,-. Voor meer informatie hierover en de specifieke voorwaarden verwijzen wij u naar uw eigen mutualiteit.